banner banner banner banner banner banner

Aanvraag hulphond


Praktische indicatie
Wanneer u bij ons een aanvraag indient voor een hulphond ontvangen wij vooraf graag informatie over uzelf en uw thuissituatie. U krijgt een vragenlijst toegestuurd om in te vullen en terug te sturen. Na deze stap nemen wij contact met u op om persoonlijk uw thuissituatie te bekijken in een voorzorggesprek. 


Voorzorggesprek
Na het maken van de afspraak komen we bij u op huisbezoek. Wij gaan dan met u in gesprek over de ingevulde praktische indicatie en uw situatie. Wij bespreken wat een hulphond voor u kan betekenen en evalueren of u goed voor de hond kan zorgen. Na dit gesprek kunnen wij een positief of negatief advies geven. Tijdens het gesprek doen wij geen toezeggingen. Soms dienen situaties nogmaals door iemand anders bekeken te worden. U ontvangt het advies per post.

Volmacht
In het voorzorggesprek vragen wij u om een volmacht te tekenen, waarin u ons toestemming geeft om de stukken naar uw zorgverzekeraar op te sturen. U kunt er ook voor kiezen om de aanvraag zelf in te dienen. U kunt dan alle stukken zelf opvragen en opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Medische Indicatie
Voor de aanvraag is een medische indicatie nodig. Deze kunt u van te voren al regelen. Door uw ergotherapeut, huisarts of revalidatiearts wordt een rapport opgesteld, waarin staat omschreven wat uw medische achtergrond is, hoe deze zich zal ontwikkelen en wat de meerwaarde van een hulphond is voor uw situatie. Het indicatierapport kunt u of bovengenoemde personen opsturen naar:

Personal Service Dogs | afd. aanvraag hulphond  | Zuiderdiep 240a | 9571 BN 2e Exloërmond

Bruikleen of teamtraining
Een hond in bruikleen houdt in dat de hond intern door ons wordt opgeleid. Dit kan een pup zijn maar ook een herplaatser (een iets oudere hond). De hond blijft te allen tijde in eigendom van de stichting. Een hond in teamtraining houdt in dat uzelf een hond aanschaft en dat wij deze samen met u gaan opleiden. De hond blijft uw eigendom.