banner banner banner banner banner banner

Klachtenprocedure Personal Service Dogs


Stappen plan klachten of onvrede:
 • Client heeft gesprek met vertrouwenspersoon.
 • Na toestemming van de cliŽnt gaat de vertrouwenspersoon het dossier leze.
 • De vertrouwenspersoon heeft gesprek met aangeklaagde persoon.
 • De vertrouwenspersoon koppelt dit gesprek terug naar de cliŽnt.
 • Blijft de cliŽnt ontevreden dan zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden met de cliŽnt, de vertrouwenspersoon en de persoon waar de klacht over gaat.
 • Blijft de cliŽnt ontevreden dan kan deze een klacht insturen naar de klachtencommissie van de ADEu. Deze klacht moet in het Engels geschreven worden.
 • Blijft er onvrede bij de cliŽnt dan kan deze juridische stappen ondernemen.
Praktische uitwerking na klacht of onvrede:
 • Nadat de cliŽnt gesproken heeft met de vertrouwenspersoon, schrijft de vertrouwenspersoon een gesprekverslag in tweevoud en stuurt deze naar de cliŽnt met een antwoordenvelop. 
 • Als de cliŽnt het eens is met de inhoud van het gespreksverslag, dan ondertekend de cliŽnt ťťn exemplaar en stuurt deze terug naar de vertrouwenspersoon. Als de cliŽnt het niet eens is met de inhoud van het gespreksverslag, schrijft de cliŽnt de wijzigingen op en moet als bijlage bij het gesprekverslag meegestuurd worden. Door ondertekening, van het gesprekverslag, geeft de cliŽnt toestemming dat de vertrouwenspersoon het dossier van de cliŽnt in mag zien.
 • Tevens geeft de cliŽnt door ondertekening van het gesprekverslag toestemming dat de vertrouwenspersoon met de aangeklaagde te spreken over de klacht.
 • De vertrouwenspersoon maakt een verslag van het gesprek met aangeklaagde en stuurt dit naar de cliŽnt en de aangeklaagde.
 • Als de cliŽnt ontevreden blijft is het mogelijk om met de cliŽnt, aangeklaagde en de vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Dit gesprek is indien mogelijk op een onafhankelijke locatie.
 • Zes weken na toezending van het gespreksverslag met de aangeklaagde, belt de vertrouwenspersoon met de cliŽnt
 • Mocht de cliŽnt niet voor 1 t/m 6 kiezen of blijft de cliŽnt ontevreden dan kan de cliŽnt juridische stappen ondernemen of naar de ADEU gaan. Bij deze stappen is er geen ondersteuning mogelijk van de vertrouwenspersoon!
 • De vertrouwenspersoon stuurt het advies indien nodig naar de aangeklaagde en het dagelijks bestuur van Stichting Personal Service Dogs, indien mogelijk binnen 8 weken.
 • Bewaarplicht: De vertrouwenspersoon moet 5 jaar het dossier van de cliŽnt bewaren op een niet voor derden toegankelijke plaats.