banner banner banner banner banner banner

ANBI


Algemeen nut beogende instellingen
Wij zijn sinds 2008 een ANBI instelling. ANBI betekend 'Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • De instelling moet zich minstens voor 90% inzetten voor het algemeen belang.
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
  • De instelling moet zich houden aan integriteitseisen, bijvoorbeeld dat mensen die rechtstreeks betrokken zijn niet mogen aanzetten tot haat of gebruik mogen maken van geweld. Bestuurders mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
  • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

    Wilt u meer weten over de voorwaarden: www.belastingdienst.nl/anbi..
Documenten Service Dogs

Statuten PSD.pdf
Uitreksel KvK PSD 2016.pdf
Jaarverslag PSD 2015.pdf
Financieel jaarverslag PSD 2015.pdf
Jaarverslag PSD 2016.pdf
Financieel jaarverslag PSD 2016.pdf
Jaarverslag PSD 2017.pdf
Financieel jaarverslag PSD 2017.pdf