banner banner banner banner banner banner

ANBI


Algemeen nut beogende instellingen
Wij zijn sinds 2008 een ANBI-instelling. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • De instelling moet zich minstens voor 90% inzetten voor het algemeen belang.
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
  • De instelling moet zich houden aan integriteitseisen, bijvoorbeeld dat mensen die rechtstreeks betrokken zijn niet mogen aanzetten tot haat of gebruik mogen maken van geweld. Bestuurders mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
  • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
Wilt u meer weten over de voorwaarden, kijk op: www.belastingdienst.nl/anbi.

Documenten Service Dogs

Statuten PSD.pdf
Uitreksel KvK PSD 2016.pdf
Jaarverslag PSD 2015.pdf
Financieel jaarverslag PSD 2015.pdf
Jaarverslag PSD 2016.pdf
Financieel jaarverslag PSD 2016.pdf
Jaarverslag PSD 2017.pdf
Financieel jaarverslag PSD 2017.pdf