banner banner banner banner banner banner

Nalaten aan Service Dogs


Schenkingen uit erfenissen helpen ons met het realiseren van ons doel: hulphonden opleiden voor mensen met een lichamelijke beperking. Een hulphond kan iemands leven enorm veranderen. Met minder afhankelijkheid van anderen, meer bewegingsvrijheid, meer energie en mogelijkheden om bijvoorbeeld te kunnen werken.
Om hulphonden op te leiden is veel geld nodig dat maar deels betaald wordt door de zorgverzekeraar. Het restbedrag moet uit acties, donaties en schenkingen komen. Door een erfenis of schenking na uw overlijden aan Service Dogs vast te leggen, draagt u hieraan op een persoonlijke manier bij.

Mogelijkheden van nalaten
Spreekt het doel van Service Dogs u aan en wilt u dat steunen via uw nalatenschap, dan zijn er een aantal mogelijkheden waaronder:
  • een legaat waarmee u een bepaald bedrag of bezit nalaat
  • het benoemen van Service Dogs als erfgenaam
U legt de wijze van nalaten vast in een testament, opgesteld door een notaris. 
Ook goed om te weten: als goed doel met een ANBI-status hoeft er geen belasting betaald te worden over een erfdeel of legaat. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het opleiden van onze hulphonden.

Meer weten?
Heeft u vragen over het nalaten aan Service Dogs? Of wilt u eerst nader kennismaken met ons? Neem dan vrijblijvend contact op via info@servicedogs.nl. Wij komen graag met u in contact.