banner banner banner banner banner banner

Ons PR-team


De waarde van een hulphond
Het PR-team stelt zich ten doel om de Stichting Personal Service Dogs meer bekendheid te geven. Het is goed als mensen, die voor een hulphond in aanmerking komen, weten dat deze mogelijkheid er is. Het is belangrijk dat iedereen weet hoeveel een hulphond voor de cliënt betekenen en ook dat men weet dat er veel geld nodig is om de honden op te leiden. De cliënten  krijgen de hond kosteloos ter beschikking gesteld. We doen een beroep op donateurs om het geld voor de opleiding bij elkaar te krijgen.


Evenementen, lezingen en demonstraties
Het PR-team timmert aan de weg door bij evenementen met een kraam aanwezig te zijn; lezingen en demonstraties te geven, via interviews in kranten; door het uitgeven van een kwartaalmagazine, met folders en infoboekjes en op internet met de website, Facebook, Instagram en blogs.