banner banner banner banner banner banner

Stichting Personal Service Dogs


De financiën
Stichting Personal Service Dogs is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben wij een samenwerking met het opleidingsinstituut. Het opleiden van een hond kost veel geld, wel 25.000 euro. Dit bekostigen we grotendeels zelf. Het resterende bedrag halen wij op via fondsenwerving, donateurs en legaten.


In de nabije toekomst hopen wij genoeg financiële middelen te hebben om cliënten, waarvan een aanvraag voor een hulphond bij de zorgverzekeraar wordt afgewezen, toch te kunnen helpen. De stichting Personal Service Dog heeft geen winstoogmerk en alle gelden die wij ophalen, gaan naar de opleiding van de hulphonden.