banner banner banner banner banner banner

Stichting Personal Service Dogs


Oprichting en missie
Stichting Personal Service Dogs is opgericht in november 2005 met als doel om kosteloos hulphonden aan cliënten met een lichamelijke functiebeperking in bruikleen te verstrekken. Een aantal jaar later kwam daar ook het doel bij om samen met cliënten hun eigen hulphond op te leiden. De voorloper met het idee om hulphonden samen op te leiden met cliënten is afkomstig van Sanne Singer, oprichter van hulphondenschool de Click. Personal Service Dogs heeft met dit concept een eigen methode ontwikkeld om cliënten met eigen hond te helpen in het opleidingstraject.

Contracten met zorgverzekeraars
Stichting Personal Service Dogs heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten, Hierdoor kunnen wij helpen ongeacht bij welke zorgverzekeraar de cliënt is aangesloten. Wel heeft iedere zorgverzekeraar andere eisen voor het verstrekken van een machtiging voor een hulphond.

Verschillende soorten assistentiehonden
Personal Service Dogs leidt hulphonden op voor mensen die ondersteuning nodig hebben in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking.

Samenwerking
Sinds de oprichting van Stichting Personal Service Dogs is er een samenwerking met het gelijknamige opleidingsinstituut die de opleiding van de honden verzorgd. Het bestuur vergaderd één keer per maand samen met het instituut over de voortgang van de opleiding van de hulphonden en wordt bekeken wat aandachtspunten zijn voor aankomende maand.


Gezinssituatie
Voor de training en plaatsing van de hulphonden werken wij samen met gastgezinnen waar de honden in opleiding worden getraind. Vanuit de gastgezinnen worden de honden geplaatst bij de cliënt. Ons doel is om zo min mogelijk verhuizingen te realiseren voor de hond en dat de aspirant hulphond altijd in een gezinssituatie verblijft. 

Begeleiding op maat
Stichting Personal Service Dogs en Personal Service Dogs Instituut hebben als doel het opleidingstraject zo breed mogelijk aan te bieden. Zo werken wij met herplaats honden en pups, bieden wij hulphonden in bruikleen en een teamtrainingstraject aan voor onze cliënten met eigen hond.Ieder traject is uniek en in plaats van veel focus te leggen op veel handelingen aanleren, kijken wij samen met iedere cliënt wat hij of zij nodig heeft. Ons trainingsprogramma wordt aangepast aan de cliënt en hond, waardoor iedere team op maat wordt begeleid.