banner banner banner banner banner banner

Onze trainers


Het opleiden van hulphonden
Het werk van onze trainers bestaat uit het opleiden van hulphonden en het begeleiden cliënten en gastgezinnen. Al onze trainers hebben een instructeursdiploma. Dit houdt in dat de trainer mag begeleiden en adviezen mag geven over kleine problemen die zich voordoen. Een aantal van onze trainers heeft nog een uitgebreider CV. Zij hebben een diploma als gedragstherapeut, en zijn gespecialiseerd in het gedrag van honden. Trainers:  Momenteel is alleen Mynouk Louwerse onze trainer.


Mynouk Louwerse ➜