banner banner banner banner banner banner

Privacyverklaring


Personal Service Dogs leidt honden op voor mensen met een lichamelijke beperking. Daartoe hebben wij contact met mensen, die een hond nodig hebben (onze gebruikers), met trainers, met vrijwilligers die ons met van alles helpen en  donateurs, die helpen het financieel mogelijk te maken. Van al deze mensen hebben wij persoonsgegevens nodig om onze doelstelling waar te kunnen maken. Stichting Personal Service Dogs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04079588.  Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres info@servicedogs.nl. Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming is voor ons niet van toepassing, daarvoor zijn wij een te kleine organisatie.

Persoonsgegevens en doeleinden
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Om welke gegevens gaat het?
  • Algemeen: Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers om contact te kunnen onderhouden, uitnodigingen voor evenementen e.d. door te kunnen geven, het magazine te kunnen opsturen en in de toekomst wellicht een nieuwsbrief te kunnen versturen.
  • Voor donateurs: Eventueel nog bankrekeningnummer in verband met mogelijke automatische incasso.
  • Voor gastgezinnen: Nog informatie over hun woonsituatie om na te kunnen gaan of die geschikt is voor een hond in opleiding.
  • Voor gebruikers: Van hen hebben we ook medische informatie nodig (dit valt onder bijzondere persoonsgegevens, hiervoor zijn strengere veiligheids- en toestemmingseisen gesteld in de AVG).
Deze informatie hebben we nodig om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een hulphond en om de informatie aan de zorgverzekeraar van de gebruiker te kunnen doorgeven in verband met de medische indicatie. Met vrijwilligers, trainers en gebruikers  worden contracten afgesloten waarin onder meer de privacy en de geheimhoudingsplicht worden gewaarborgd.

Wat gebeurt er NIET met uw gegevens
Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming en profilering. Wij krijgen geen persoonsgegevens van een derde partij. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Grondslag
De wettelijke grondslagen die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken zijn:
  • De verwerking is noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onze doeleinden: het opleiden van hulphonden en het verstrekken  van hulphonden aan gebruikers.
  • Na toestemming van de betrokkenen kunnen gegevens gebruikt worden voor voorlichtingsdoeleinden en het onderhouden van de betrokkenheid bij de stichting (bijvoorbeeld via het magazine).
Delen wij de persoonsgegevens met derden?
Onder strikte voorwaarden en pas nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, delen wij de bijzondere gegevens van (aspirant) gebruikers met hun zorgverzekeraar. Als u hebt aangegeven het magazine te willen ontvangen, geven wij uw adresgegevens in de verzendlijst aan de drukker. De stichting kan gehouden zijn gegevens te verstrekken vanwege een wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Website
Op onze website staan linkjes naar andere websites. Voor die andere websites dragen wij geen verantwoordelijkheid. Deze sites zullen hun eigen privacyverklaring hebben. We maken geen gebruik van cookies.

Betaalgegevens website
Op onze website staat een mogelijkheid om geld te doneren. U wordt daarbij doorgeleid naar de website van Geef.nl. Zij verzorgen de betaling. U kunt kiezen anoniem te betalen of uw gegevens achter te laten. Zij zijn voor die gegevens verantwoordelijk en u kunt daarvoor hun privacyverklaring lezen. Zodra de gegevens worden doorgezet naar ons zijn wij weer verantwoordelijk. Wij krijgen uitsluitend de gegevens die u op Geef.nl invult in het formulier en pas dan als u aanvinkt dat u daarvoor toestemming geeft.

Hoe zorgen wij voor uw persoonlijke gegevens?
Wij maken gebruik van beveiligde computers en back -ups voor de databases. Bij een eventueel datalek zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Tevens zullen we het indien nodig melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.